• image
    Onze
    behandelingen

Een greep uit onze behandelingen

We bieden een breed scala aan behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen om te kijken wat we voor u kunnen doen.

image

Preventieve Tandheelkunde

Alles valt of staat bij een goede mondhygiëne. Bij een matig tot slechte mondhygiëne raakt het tandvlees ontstoken. In een aantal gevallen zal dit proces zich voortzetten richting het kaakbot welke de wortels van de tanden en kiezen omvat. Het bot zal door het lichaam worden afgebroken, waardoor de tanden en kiezen los komen te staan. Deze ontsteking is vaak chronisch van aard en woekert onopgemerkt voort.

Een slechte mondhygiëne zal ook de levensduur van vullingen, kronen en facings sterk negatief beïnvloeden. Het is daarom van groot belang de mondhygiëne op peil te krijgen en te houden.

Na het reinigen van het gebit zullen we u zo nodig een poetsinstructie geven. Tijdens deze instructie demonstreren we de benodigde hulpmiddelen om uw gebit in goede conditie te houden.

image

Restauratieve tandheelkunde

Tandweefsel kan verloren gaan door verschillende processen. Naast tandbederf (cariës) is slijtage van de tanden een veel voorkomende oorzaak. Bij restauratieve behandelingen wordt gestreefd naar een volledig functieherstel door het vervangen van verloren gegaan tandweefsel. Hierbij worden kleine gaatjes en inefficiënte vullingen gerepareerd met composiet (wit vulmateriaal). Voor herstel van grote defecten en vullingen kunnen er kronen en bruggen worden gemaakt.

image

Kroon of facing

De duur van de behandeling van kronen of facings hangt af van de beschadiging van de kies en of er eerst een voorbereidende behandeling van de kies moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld met een vulling of wortelkanaalbehandeling. Als een groot deel van de kies ontbreekt, wordt de kroon soms met een stift in het wortelkanaal vastgezet.

De tandarts zal een groot deel van de tand of kies omslijpen. Dit gebeurt met een verdoving, zodat u hier geen pijn van ondervindt. Daarna zal uw tandarts, met behulp van zacht materiaal, een exacte afdruk van de te behandelen tand of kies en de omliggende tanden maken. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om de kroon op de juiste hoogte en grootte te maken. Na de preparatie krijgt u een noodkroon. Bij facings is de behandeling bijna hetzelfde er word alleen minder omslepen. Bij een gebroken kroon zal in de meeste gevallen een nieuwe moeten worden vervaardigd. Als de wortel ook is afgebroken zal de tand of kies helaas getrokken moeten worden.

image

Brug

Een brug bestaat eigenlijk uit een aantal geschakelde kronen om een ontbrekende tand of kies te “overbruggen” Eerst worden de tanden of kiezen, waar de brug aan verankerd wordt omslepen. Vervolgens wordt er een afdruk gemaakt van de geslepen tanden of kiezen en het gat. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om een passende brug te maken.

Totdat de definitieve brug klaar is, wordt er een tijdelijke brug geplaatst. Deze brug is van kunststof. Als de definitieve brug wordt geplaatst, zal uw tandarts een paar kleine handelingen verrichten om er zeker van te zijn dat u goed kunt bijten. De brug wordt eerst gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement.

image

Implantaat

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een soort schroef en zijn gemaakt van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich gemakkelijk hecht. Deze implantaten worden voorzien van een kroon, brug, plaat- of frameprothese of een overkappingsprothese (klikgebit). Deze behandeling wordt ook wel implantaatoperatie genoemd.

image

Kunstgebit (uitneembare prothese)

Er zijn verschillende protheses mogelijk. Een uitneembare prothese (kunstgebit) is één van de meest gebruikte oplossingen voor het vervangen van ontbrekende tanden. Een gebitsprothese kan worden toegepast bij het ontbreken van een aantal tanden of kiezen; een partiële prothese/frame met precisieverankering/telescoopkronen of bij het ontbreken van alle tanden en kiezen; een volledige prothese (kunstgebit). De kwaliteit en het uiterlijk van protheses zijn tegenwoordig veel beter dan vroeger. Vaak valt het vrijwel niet op dat iemand een prothese draagt.

Partiële prothese: plaat- of frameprothese
Als u een aantal tanden of kiezen kwijt bent, zorgt een partiële prothese ervoor dat u beter kunt bijten, kauwen en spreken. Daarnaast kan de partiële prothese ook het uiterlijk van uw gebit verbeteren en worden bovendien de overige tanden beschermd tegen slijtage en bederf. Zonder de partiële prothese gaan de natuurlijke tanden namelijk scheef staan of kunnen ze verplaatsen. Afhankelijk van het materiaal waaruit de partiële prothese wordt vervaardigd, wordt een partiële prothese ook wel plaat- of frameprothese genoemd.

image

Tandenknarsen (Bruxisme)

Bruxisme is de tandheelkundige term voor het knarsen en krachtig klemmen van de kaken. Dit gebeurt met name 's nachts wanneer u er geen controle over heeft. Veel mensen hebben het niet door dat zij tandenknarsen of de kaken op elkaar klemmen. Hierdoor wordt het vaak pas laat opgemerkt. Kenmerken kunnen zijn; slijtage aan tanden of kiezen of zelfs het breken ervan. Ook kan het aangezichtspijn veroorzaken.

Mensen met bruxisme bijten mogelijk ook de nagels, op pennen en wang. De oorzaak is soms moeilijk te achterhalen, slaapstoornissen, stress, alcoholgebruik, roken, en bepaalde medicatie spelen hierbij een rol. 1 op de 3 mensen heeft bruxisme.

Bewust worden van het klemmen of knarsen is de eerste stap. Uw partner of familieleden kunnen ook aangeven of u ’s nachts aan het knarsen bent. Uw tandarts kan een aantal adviezen en eventueel een opbeetplaat maken. De opbeetplaat beschermt tegen gebitsslijtage en kan er ook voor zorgen dat de spieractiviteit afneemt en de kauwspieren meer tot ontspanning komen.

Handig om te weten

Er zijn verschillende instanties binnen de tandheelkunde die voor tandartsen, maar ook voor patiënten handig kunnen zijn. Zie hieronder voor een overzicht.

image

Compleet overzicht

De meest complete informatie over diverse tandheelkundige behandelingen en voorlichting. Kijk hier

image

Ivoren Kruis

Aanvullend kunt u ook de informatiefolders van het Ivoren Kruis raadplegen. Kijk hier

image

NMT-Betalingvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist, verder zorgverlener genoemd. Kijk hier

Tarieven

Voor de tarieven van Tandzorg Drachten verwijzen we u door naar de contactpagina

Diabetes? Alles onder controle?

Bent u 1 van de ruim 1 miljoen Nederlanders met diabetes? Dan is het zaak dat u extra goed zorgt voor uw mond, omdat u extra risico loopt. Vertel het uw tandarts; die adviseert u graag. Voor meer informatie: Kijk hier

Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld? Vraag om een verhelderend gesprek. Wij kunnen u dan nog eens uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier hebben gedaan. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) via 0900 20 250 12 (€ 0,90 per gesprek). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

De praktijk is aangemeld bij ixorg, een alternatief voor de aanvullende tandartsverzekering. Wat is het en hoe werkt het? Lees er meer over op ixorg.nl of vraag ernaar in de praktijk.

Privacy- en cookieverklaring Website

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze privacy- en cookieverklaring openbaar gemaakt. De AVG kunt u hier lezen.

© GN Media • Alle rechten voorbehouden